Föreläsningar och seminarier Undanträngningseffekter i pandemins spår: Hur stort är problemet och vad är KIs roll?

2021-05-20 12:00 - 14:30 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_UJV9ncaSQii7k79SvqssOw

En alltmer aktuell men ännu i stora delar obesvarad fråga såväl nationellt som internationellt är vilka undanträngningseffekter pågående pandemin är har lett till? Har vissa populationer eller grupper drabbats mer än andra? Vilka prioriteringar har gjorts medvetet och/eller omedvetet. Vilka etiska aspekter har vi missat i den allmänna diskussionen under pandemiåret som gått?

Prioriteringar och etiska aspekter

Hur bör vi på Karolinska Institutet förhålla oss till detta? Vilka initiativ bör vi ta? Kort sagt vad är Karolinska Institutets roll idag och framåt?

Varmt välkommen till en eftermiddag där vi kommer att diskutera dessa frågor.

Program

Bland talarna finns:

  • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet
  • Claes Frostell, professor och anestesiolog, Karolinska Institutet
  • Jonas Ludvigsson, professor och barnläkare, Karolinska Insitutet
  • Charlotte Petri Gornitzka, UNICEF
  • Anna Mia Ekström, professor och infektionsläkare, Karolinska Institutet
  • Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, Karolinska Institutet
  • Jesper Roine, professor och ekonom, Stockholms Universitet
  • Torbjörn Tännsjö, professor och etiker, Stockholms Universitet
  • Göran Stiernstedt, medlem i Corona Kommissionen och ordf i Karolinska Institutets konsistorium

Anmälan

https://ki-se.zoom.us/webinar/register/WN_UJV9ncaSQii7k79SvqssOw

Kontakt