Internt möte Undantag från behörighetsvillkor till kurs

2021-06-14 15:00 Add to iCal
https://ki-se.zoom.us/j/63827114416

I syfte att underlätta vid handläggning och beslut i ärenden om undantag från behörighetsvillkor till kurser inom program har vi tagit fram ett beslutsstöd/vägledning samt en ny mall för ansökan/beslut.

Förelsäningssal med studenter och professor som föreläser.
Utbildning i föreläsningssal på campus Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

Välkommen på informationsmöte om handläggning och beslut i ärenden om undantag från behörighetsvillkor till kurser inom program.

Beslutsstödet och blanketter finns på sidorna på medarbetarportalen om

- Regler och administration inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

samt på sidan om

- Blanketter och mallar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Ingen anmälan krävs.

Charlotta Cederberg

Enhetschef
UF Universitetsförvaltningen

Christian Edling

Samordnare studenträtt
UF Universitetsförvaltningen

Cecilia Forssman

Samordnare studievägledning och administrativa processer
UF Universitetsförvaltningen