Annan Trauma Katastrof Stockholm (TKS) bjuder in att tillsammans med andra regioner skapa Trauma Katastrof Sverige!

2024-04-09 8:00 till
2024-04-10 17:00 Add to iCal
Annan Stockholm
Två organgea rutor. I en står det Trauma Katastrof Stockholm och en liten bild på Statshuset, i den andra Trauma Katastrof Sverige och tre kronor, en pil får från Trauma Katastrof Sverige till Trauma Katastrof Stockholm. Överst i varje ruta står det 2024
Trauma Katastrof Stockholm (TKS) bjuder in andra regioner att gemensamt skapa Trauma Katastrof Sverige! Foto: N/a

Trauma Katastrof Stockholm (TKS) är en avgiftsfri, tvådagars-kurs avsedd att öka kunskap och färdigheter inom traumatologi, med fokus på explosionsskador och omhändertagande av många skadade och att skapa ett närverk mellan akutsjukhusen i regionen.

TKS-kursen motsvarar grundläggande katastrofmedicinsk utbildning och vidareutbildning i katastrofmedicin som Socialstyrelsen beskriver i sitt förslag Nationella utbildnings-och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning.


I Region Stockholm finansieras kursen via medel från Socialstyrelsen (avsedda för katastrofberedskap). Fokus under kursen ligger på explosionsskador, omhändertagande av många skadade och på att skapa ett nätverk för samarbete mellan akutsjukhusen i regionen. Målgruppen är läkare och sjuksköterskor på akutsjukhus som är involverade i omhändertagande av traumapatienter, på akutmottagningar, operation eller vårdavdelningar för kirurgi, anestesi-och intensivvård, akutsjukvård eller ortopedi.


Kursupplägg:

Dag 1 - interaktiva scenariodiskussioner (traumatologi, triage)
Dag 2 - övning där varje team övar omhändertagande i masskadesituation baserat på förutsättningar på det egna sjukhuset

TKS-kursen ges två gånger per år av erfarna medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med medarbetare från akutsjukhusen i Region Stockholm. Deltagarna går kursen som team från respektive sjukhus (läkare och sköterskor) och anmälan sker via de lokala beredskapssamordnarna på respektive sjukhus. Nästa kurs är den 9–10 april 2024.

Nytt för i år:

Nytt för i år är att vill vi bjuda in representanter från alla Sveriges regioner till vår nästa TKS-kurs (9–10 april) som observatörer. Trauma Katastrof Stockholm har tagit fram ett ”TKS paket” (kursplan, utbildningsmaterial, instruktörsutbildning, budget, beskrivning av lokal- och materielbehov, etc) som är grunden för utbildningen. Det är tillgängligt för alla som är intresserade av att starta en likande kurs i sin region.

TKS-kursen och ”TKS paketet” utvecklas med stöd från Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet. Ambitionen är att, baserat på Trauma Katastrof Stockholm, och tillsammans med intresserade regioner, utveckla ett nationellt kurskoncept - Trauma Katastrof Sverige. Centrum för hälsokriser kan leda och stödja det arbetet och kan även vid behov senare erbjuda expertstöd och support när regioner startar kurser, samt under pågående kurser.

Kontakt: 

Om ni är intresserade att delta som observatörer på vår nästa TKS-kurs den 9–10 april och/eller vill samarbeta med oss kring att utveckla Trauma Katastrof Sverige, kontakta Lisa Strömmer, lisa.strommer@ki.se/lovisa.strommer@capiostgoran.se

Kontakt

Lisa Strömmer Anknuten till Forskning;Annan Grund