Föreläsningar och seminarier TRAP Seminarium: Karin Ekström Smedby

2019-09-05 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Björvell room D4-52

The BioLymph study - prospective study at Karolinska on etiology, diagnostics and prognostics of malignant lymphoma

Talare

Karin Ektröm Smedby, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för hematologi, Karolinska universitetssjukhuset

Välkommen!