Föreläsningar och seminarier TRAP Seminar: Ulrika Warpman Berglund

2020-01-30 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Björvell rummet D4-52

Taking Karonudib from bench to bedside

Talare

Ulrika Warpman Berglund, institutionen för onkologi-patologi, KI

Välkommen!