Föreläsningar och seminarier TRAP Seminar: Nina Gustafsson

2019-05-16 12:15 - 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna D7-56 Cronholmrummet

- Titel kommer -

Talare

Nina Gustafsson, institutionen för onkologi-patologi, SciLIfeLab

Välkommen!

Dokument