Föreläsningar och seminarier TRAP Seminar: Maria Pernemalm

2019-05-09 12:15 - 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna D7-56 Cronholmrummet

- Titel kommer -

Talare

Maria Pernemalm, institutionen för onkologi-patologi, SciLifeLab

Välkommen!

Dokument