Föreläsningar och seminarier TRAP Seminar: Lars-Gunnar Larsson

2019-05-23 12:15 - 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna D7-56 Cronholmrummet

- Titel kommer -

Talare

Lars-Gunnar Larsson, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Välkommen!

Dokument