Föreläsningar och seminarier TRAP Seminar: Arne Östman

2020-02-06 12:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Björvell rummet D4-52

Novel stroma-derived prognostic and response-predictive biomarkers

Talare

Arne Östman, institutionen för onkologi-patologi, KI

Välkommen!