Internt möte Träffpunkt medarbetarportalens redaktörer

2021-06-02 13:30 - 15:00 Add to iCal
Online Zoom

Vi bjuder nu in till en träff om medarbetarportalens funktioner, innehåll, och de senaste utvecklingarna. Du som är redaktör för någon del av Medarbetarportalen är välkommen. Du får tillfälle att ställa dina frågor och möta kollegor.

Anmäl dig gärna genom att tacka ja till mötet i Outlook.
Om du är redaktör på Medarbetarportalen men inte fått inbjudan, kontakta mig.
Vi kommer att bjuda in till dessa träffar två eller fler gånger per termin beroende på intresse.

Agenda:

  • Välkomna! Syftet med mötet och kommande möten (Viktoria Olausson)

  • Kort påminnelse - så funkar medarbetarportalen (Viktoria Olausson)

  • På gång och den nya menyfunktionen (Jenny Hermansson)

  • Nyheter - så funkar det (Jenny Thorell)

  • Diskutera - detta behöver jag kunna lösa. I storgrupp och på Teams

Ser fram emot att träffas!

Viktoria

Zoom-länk skickas ut till anmälda. 

Varmt välkommen!

Webbförvaltningen genom Viktoria Olausson

Kontakt