Föreläsningar och seminarier THX-konflikten. Från cancermedicin till samhällskritik

2019-11-20 17:00 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS Sal Clarence Crafoord A5 04

Veterinärmedicine doktor Elis Sandbergs cancermedel THX blev föremål för en medicinsk konflikt som än i dag formar synen på alternativa och komplementära läkemedel och terapier. Mellan 1952 och 1989 fick mellan 50 000 och 150 000 patienter kalvthymusextraktet THX. Vad låg bakom preparatets osannolika genomslag, och hur ska konflikten mellan Sandberg och skolmedicinen förstås?

Bottle of THX.

I föreläsningen berörs bakgrunden till THX-extraktets popularitet, och också upphovsmannens mindre kända kopplingar till forskning som bedrevs vid Karolinska Institutet. 

Maria Josephson är Fil. Dr i idéhistoria och driver ett forskningsprojekt om Elis Sandberg och THX vid Södertörns högskola, men arbetar också vid Enheten för medicinens historia och kulturarv på Karolinska Institutet. 

 

Föreläsningen arrangeras av Medicinhistoriska museets vänförening

Anmälan görs till: birgitta.bygren@gmail.com

Tel: 08-84 14 55, 0708-75 43 77

Kontakt

Maria Josephson Handläggare