Internt möte Temamöte om kvalitetsarbete på grund nivå och avancerad nivå

2022-05-05 Add to iCal
Campus Solna Aula Medica, Solna, Nobels väg 6, Konferensrum 507

Handläggare i utbildnings- och programnämnder
Varmt välkomna till Temamöte om kvalitetsarbete på grund nivå och avancerad nivå
Kaffe och te, frukt samt tid för mingel från kl. 9.00.
Mötet börjar kl 9.30 och avslutas kl 12.00

Mötet fokuserar på kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå inom utbildnings- och programnämnder.

Dagordning:

- Kvalitetsarbete på KI, Magnus Johansson, UF kvalitetssamordnare för KI

- Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Johanna Zilliacus, KU, lärarrepresentant ansvarsområde Kvalitetssystem

  • Återrapportering av utbildningsuppdrag
  • Kvalitetsplan
  • Återkommande enkäter och undersökningar
  • Kursuppdrag

- Kursvärderingar, Zoe Säflund, UoL utvärdering av utbildning.

- Gruppdiskussioner, UF, Lena Atterwall samordnare.

 

Anmälan senast 3 maj till cecilia.forssman@ki.se (eller genom outlook inbjudan)

Kontakt