Internt möte Temamöte om ärendehantering, förvaltning, informationssäkerhet och administration på grundnivå och avancerad nivå

2021-11-11 13:00 - 15:30 Add to iCal
https://ki-se.zoom.us/j/66353692786
Solig bild på Aula medica med ett rött trähus framför och mycket grönska runtomkring.
Aula Medica i sommarskrud Foto: Lisa Bergenfelz

Välkommen till temamöte för utbildningsadministration på grund nivå och avancerad nivå.

Tema att jobba på myndighet, om ärendehantering, GDPR, förvaltningsrätt, registratur, och informationssäkerhet.
Målgrupp: utbildningsadministratörer, studievägledare, UN / PN handläggare samt VFU handläggare.
Syfte: Informera och inspirera om ansvar och skyldigheter med att jobba på en myndighet.

Cecilia Forssman

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder