Föreläsningar och seminarier "Teknik inom demens: Löften och hinder som identifierats av RADAR-AD-projektet"

2021-05-17 9:30 - 11:30 Add to iCal
Online Via Zoom

Den ökande användningen av ny teknik inom demensforskningen utlovar förbättrad övervakning, datainsamling och i slutändan förutsägbar kapacitet.

Viktiga etiska frågor uppstår dock när känsliga personuppgifter samlas in och analyseras från utsatta ämnen. "RADAR-AD" är ett europeiskt multicenterforskningsprojekt som undersöker potentialen för mobil och digital teknik för att förbättra vår förståelse av Alzheimers sjukdom i synnerhet, men med relevans för demensforskning och hälso- och sjukvård mer allmänt. I detta webbinarium kommer vi att höra forskare, kliniker och, vilket är viktigt, patienterna själva om att implementera teknik samtidigt som de kommer ihåg etik inom demensforskning, samt med en paneldiskussion som fokuserar på kännetecknen för ett personcentrerat tillvägagångssätt.

Webbinariet, som anordnas av Centrum för Alzheimerforskning tillsammans med doktoranden Emilia Schwertner, är öppet för alla vid NVS och KI. Ingen registrering behövs.

Zoomlänk 

https://ki-se.zoom.us/j/61664813927

Kontakt

Daniel Ferreira Padilla Senior Forskare