Föreläsningar och seminarier TBL-dag med Larry Michaelsen, grundare av teambaserat lärande

2024-04-16 9:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Meddelas senare

Ta chansen att delta i workshoppar ledda av professor Larry Michaelsen, grundare av teambaserat lärande (TBL). Du får ta del av hans erfarenheter från att ha undervisat med och om TBL i mer än 40 år, samt utbyta erfarenheter med andra lärare.

Träblock med ikon på människa på turkos bakgrund
Foto: Getty Images.

I april kommer professor Larry Michaelsen, grundare av metoden teambaserat lärande (TBL) till KI. Ta chansen att delta vid detta värdefulla tillfälle för att lära dig mer om metoden och samtidigt utbyta erfarenheter med andra lärare!

Målgrupp 

Dagen vänder sig främst till dig som är lärare eller arbetar inom läkarprogrammet, men dagen är öppen för alla intresserade. Programmet är på engelska.

Program

Välj en eller delta på båda.

09:00-12:00: Designing group work that really works

Group assignments can and, all too often, do more harm than good. The most common sign of trouble is when one or two students end up doing most of the work while others do very little. When that happens, the real cause usually isn’t the students - it’s almost always what the instructor is asking them to do.

In this session, you will engage in a series of activities that demonstrate why most problems with learning groups are caused by poorly designed assignments.

13:00-16:00: Getting beyond covering content - a key to student engagement and success

Instructors often face a dilemma based on two realities - most students are:

  1. Far more engaged when they understand how course content applies to their “real world.”
  2. Bored by presentations but, unable to apply course content until they know what the content
    is.

This workshop will begin with a demonstration of a Readiness Assurance Process that is an effective approach for dealing with this dilemma.

Inbjudan

Om Larry K. Michaelsen

Larry K. Michaelsen (Ph.D. in Organizational Psychology from The University of Michigan) is David Ross Boyd Professor Emeritus at the University of Oklahoma, Professor Emeritus at the University of Central Missouri, a Carnegie Scholar, a Fulbright Senior Scholar and former Editor of the Journal of Management Education.

During his distinguished academic career, he received numerous college, university, and national awards for his outstanding teaching. 

Dr. Michaelsen is also recognized as the creator of Team-Based Learning (TBL), a small-group based instructional process that is now being used in over 250 academic disciplines and on over 1,500 colleges and universities in over 80 countries. 

TBL på KI

Höstterminen 2021 startade det sexåriga läkarprogrammet på KI som leder direkt till läkarlegitimation utan AT-tjänst. En stor reform i det nya programmet är beslutet att genomgående använda den studentaktiverande pedagogiken teambaserat lärande (TBL), som hittills har implementerats till och med termin 6.

Dagen organiserad av Undervisning och lärande (UoL), Karolinska Institutet.

Kontakt

Anna Bonnevier Pedagogisk Utvecklare