Föreläsningar och seminarier Tailoring T cell anti-tumor immunity and durable protection by mitochondrial reprogramming

2023-11-30 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:07, BioClinicum, ground floor.

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Ping-Chih Ho, Ludwig Institute for Cancer Research, Switzerland.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Ping-Chih Ho (Ludwig Institute for Cancer Research, Switzerland)

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior forskare