Intern kurs och fortbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och ledare

2024-09-03 9:00 - 16:00 Add to iCal
Online Teams
Två personer sitter vid en dator
Två personer sitter vid en dator Foto: Headway Unsplash

Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.

Målgrupp

Blivande eller nya chefer och ledare som har mottagit eller kommer mottaga delegerade arbetsmiljöuppgifter. Utbildningen fungerar även som repetitionsutbildning (mer än fem år sedan du deltog vid motsvarande utbildning vid KI).

Innehåll

Grundläggande förståelse för Arbetsmiljölagen, tillämpbara föreskrifter och interna riktlinjer. Principer för chefens ansvar och roll samt de rutiner som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, arbetsmiljöspecialist HR-avdelningen KI