Intern kurs och fortbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer

2024-03-13 9:00 - 16:00 Add to iCal
Teams

Denna utbildning ingår i utbildningsserien Arbetsmiljöfrågor kopplade till chefens ansvar, som består av tre moduler.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nya/blivande chefer/ledare och till dig inom HR-stöd vid KI, samt till dig som mottagit/kommer motta delegerade arbetsmiljöuppgifter. Kursen är obligatorisk och ska repeteras vart 5:e år digitalt eller live.  

Innehåll

  • Grunder i svensk och europeisk arbetsmiljölagstiftning
  • Interna regler och riktlinjer vid KI
  • Ansvar och roller inom SAM
  • KI:s skyddsorganisation
  • Hantering och utredning av arbetsmiljöhändelser (tillbud, olyckor och sjukdom)

Kursansvarig

Patrik Emanuelsson, arbetsmiljöspecialist HR-avdelningen KI