Konferenser och symposier Symposium i regi av Centrum för traumaforskning: Karolinska Trauma Network

2023-05-30 16:30 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Jan Lindstensalen, A4:04, Solna

Välkommen till Karolinska Trauma Network tisdagen den 30 maj 2023 mellan 16:30-18:00, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Föreläsningarna hålls på svenska.

Program

"Handläggning, patofysiologi och ny behandling i den tidiga fasen av traumatisk chock och hjärtstopp"

Malin Jonsson Fagerlund, Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi

"Blödning och kärlskada efter skottskador"

Karolina Nyberger, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), Kärlkirurgi

Mingel och dryck

"Trombocytfunktion vid massiv transfusion av helblod"

Tommy Batz

"Över- och undertriage vid trauma"

Anna Granström, Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, Anestesiologi och Klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset, Anestesi/IVA

Kontakt

Carl Magnus Wahlgren Adjungerad professor