Konferenser och symposier Symposium i Rättspsykiatri - Dömd till vård

2023-04-19 9:00 - 16:30 Add to iCal
Annan World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Karolinska Institutets forskargrupper i forensisk beteende- och neurovetenskap och forensisk epidemiologi välkomnar er till ett första symposium i rättspsykiatri. Syftet med symposiet är att öka och dela kunskapen om kopplingen mellan psykisk ohälsa, normbrytande beteenden och kriminalitet. Vi eftersträvar också att öka dialogen mellan de som forskar, fattar beslut och arbetar inom rättspsykiatri och andra samhällsvårdande verksamheter.

Preliminära programpunkter 

Rättspsykiatrisk undersökning
Katarina Howner, rättspsykiater, docent, Rättsmedicinalverket (RMV) och Institutionen för klinisk neurovetenskap
Rättspsykiatrisk vård
Hannibal Ölund Alonso, rättspsykiater, doktorand, Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) och Institutionen för klinisk neurovetenskap
Funktionsnivån bakom brottet
Malin Källman, specialistsjuksköterska i psykiatri, doktorand, RPV och Institutionen för klinisk neurovetenskap
Uppföljning av rättspsykiatriska bedömningar
Ulrika Haggård, socionom, med. dr, RMV och Institutionen för klinisk neurovetenskap
Hur lång är obestämd tid: rättspsykiatriska vårdtider
Lenka Sivak, ST-läkare i rättspsykiatri, doktorand, RMV och Institutionen för klinisk neurovetenskap
Särbehandling av psykisk sjuka lagöverträdare – ett juridiskt perspektiv
Moa Kindström Dahlin, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Återfallsrisk efter LRV: utvärdering och utveckling av FoVOx som riskinstrument
Jonas Forsman, Rättspsykiater, med. dr, RMV och Institutionen för klinisk neurovetenskap​​​​​​​
Psykiatrisk samsjuklighet för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård
Camilla Jalling, forskare, med. dr, SiS och Institutionen för klinisk neurovetenskap

Anmälan 

Via formulär med faktureringsadress: https://forms.gle/s2SUFiGYZdmtND618.
Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats då platserna är begränsade.
Notera att inbjudan är bindande. Avgift: 1400 kr per person (lunch och fika ingår) 

Kontakt

Kajsa Klöverbäck Administratör