Konferenser och symposier Symposium: Family caregivers in caring of older persons and use of M-health

2019-05-16 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 104, Alfred Nobels allé 23

Du är välkommen till ett symposium för att diskutera anhörigvårdarnas roll och hur de kan stödjas i vården av äldre personer. Symposiet kommer att ge ett internationellt perspektiv på anhörigvårdarnas engagemang i vården av äldre personer och möjligheten till m-health som ett verktyg för stöd av vårdpersonal. Symposiet hålls på engelska.

Programmets ordförande: Associate professor Anne-Marie Boström, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

PROGRAM

• Välkomsthälsning: Professor Ann Langius-Eklöf, Sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet

• Roles of Family/Friend Care Partners in Dementia Capable Healthcare: Tatiana Sadak, Associate Professor, University of Washington School of Nursing

• Stress Alleviating Mobile Application for Caregivers (SAMAC): A feasibility Study: Zarina Nahar Kabir, Associate Professor, Sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet

Refreshments

• Family caregivers and dementia nurses’ perspective on mobile app for Caregivers: Cecilia Moberg, Lecturer, Sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet & Prof. Hanne Konradsen, University of Copenhagen

• Presenting STAV - a mobile app for Caregivers: Roxana Merino Martinez & Suyesh Amatya, E-health Core Facility, Karolinska Institutet

• Understanding the experiences and preferences of family dementia caregivers in mHealth: Angela Leung , Associate Professor, Hong Kong Polytechnic University

Dokument

Kontakt

Zarina Nahar Kabir Senior forskare