Föreläsningar och seminarier Svenskt Lewy Body Nätverk

2023-12-01 9:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg NEO, sal Erna Möller plan 5

Dag med fokus på behandling och bemötande vid kognitiv sjukdom av Lewy body-typ.

Förmiddagen innehåller multiprofessionella föreläsningar med fokus på utmaningar och svårigheter kopplade till kognitiv sjukdom av Lewy body typ samt hur dessa kan identifieras och bemötas. Vi kommer att ha presentationer om bland annat handhavande genom sjukdomsförloppet, psykiatrisk samsjuklighet, kommunikation, olämplig medicinering, hjärtpåverkan, sväljsvårigheter samt anhörig perspektivet.

Förmiddagen ges både på plats och digitalt. På eftermiddagen genomförs en workshop med fall och diskussioner.

Anmälan digitalt deltagande (endast fm)

Anmälan deltagande på plats sista anmälan 10/11 (begränsat antal platser, först till kvarn)

 

Kontakt

Anna Rennie Doktorand