Föreläsningar och seminarier Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 2023

2023-10-23 till
2023-10-24 Add to iCal
Campus Solna
Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 oktober 2023
Svensk personlighetspsykiatrisk kongress 23-24 oktober 2023

Nu är det dags för den första svenska kongressen inriktad på personlighetssyndrom! Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din kunskap och få en uppdatering om diagnostik, behandling och implementering. Detta är en kongress för dig som är forskare eller kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. Kongressen är ett samarbete med Psykiatri Sydväst.

Diagnostik, behandling och implementering 

Intresset för personlighetsyndrom i vården har ökat stadigt de sista åren. Inom både psykiatri och primärvård utgör denna grupp personer ofta en särskild utmaning både vad gäller bemötande, diagnostik och behandling. Modellerna för personlighetssyndrom i kommande ICD-11 respektive DSM-5 AMPD innebär förändringar i hur personlighetssyndrom både konceptualiseras och utreds. De välkända behandlingarna för Borderline Personlighetssyndrom börjar nu få sällskap av generalistiska behandlingar som kan vara aktuella utanför den högspecialiserade vården.

Denna kongress syftar till att öka kunskap och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Den riktar sig till forskare och kliniker inom primärvård, psykiatri och rättspsykiatri. 

Föreläsningarnas innehåll

  • ICD-11 och DSM-5 alternativa modell innebär stora förändringar i hur vi diagnosticerar och kanske också hur vi ser på personlighetssyndrom. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta?
  • Hur upptäcker och hjälper vi personer med personlighetssyndrom inom primärvården?
  • Specialiserad vård vid personlighetssyndrom
  • Hur kan fler erbjudas behandling vid personlighetssyndrom? I stället för bara högspecialiserade team för Borderline, Good Psychiatric Management för personlighetsproblematik, som kan användas i många verksamheter.
  • Tvångsvård vid suicidalitet och självskada – etiska aspekter och rekommenderade arbetssätt
  • Om gränsen mellan normal personlighet och patologisk personlighet
  • Psykopati, hur kan det te sig i vården och hur hanterar vi det?
  • Vilka särskilda utmaningar finns i att ge diagnos och anpassa behandling vid narcissistiskt personlighetssyndrom?

Observera att vissa av föreläsningarna kommer att ges på engelska. 

Ytterligare föreläsningar kommer tillkomma med presentationer av ”abstracts” kring egen forskning eller behandlingsupplägg

Biomedicum på KI campus Solna
Biomedicum på KI campus Solna Foto: Stefan Zimmerman

Tid och plats

23-24 oktober 2023.

Plats: Karolinska Institutet campus Solna, Biomedicum.