Konferenser och symposier Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change

2022-06-01 9:00 - 16:45 Add to iCal
Annan Campus Albano i Stockholm och digitalt

Välkommen till en akademisk konferens inför Stockholm+50 som anknyter till FN:s proklamerade "Decade of Action". Tillsammans ska vi visa hur vetenskap kan och måste bidra till problemlösningar och till den omställning som måste ske de närmaste decennierna för att nå globala mål. Eventet, som kommer att kunna följas digitalt, arrangeras genom ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.