Intern kurs och fortbildning Summativ bedömning

2022-10-25 till
2023-01-17 Add to iCal

Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Kursen kommer att innehålla olika typer av skriftliga bedömningar, prestations- och arbetsplatsbedömningar, digital bedömning, standardinställningsmetoder och validitet och tillförlitlighet.

Under kursen tar deltagarna med exempel på sina tidigare examinationer för att arbeta med dem. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sina egna/autentiska bedömningar.

Alla föreläsningar och presentationer ges på engelska. 

Mer information

Läs mer om kursen Summative bedömning.

Kontakt