Intern kurs och fortbildning Summativ bedömning

2024-01-31 till
2024-04-19 Add to iCal
Fyra personer vid ett bord diskuterar
Lärandemiljöer på KI. Foto: Eric Cronberg.

Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Kursen innehåller olika typer av skriftliga bedömningar, prestations- och arbetsplatsbedömningar, digital bedömning, standardinställningsmetoder samt validitet och tillförlitlighet.

Under kursen får du som deltagare ta med exempel på tidigare examinationer för att arbeta med. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sina egna/autentiska bedömningar.

Kursen betraktas som merit och godkänns vid ansökan om docent eller anställning som universitetslektor vid KI.

Alla föreläsningar och presentationer ges på engelska. 

Enheten för Undervisning och lärande

Vi erbjuder högskolepedagogisk utbildning, pedagogiskt stöd för utveckling av undervisning och kurser, stöd i pedagogisk infrastruktur och vid produktion av multimediamaterial för lärande. Vi skapar forum för pedagogisk dialog och främjar organisatoriskt lärande.

Vår verksamhet riktar sig till dig som är involverad i KI:s utbildning, såväl på lärosätet som inom hälso- och sjukvården i Stockholms län. Mer om Enheten för Undervisning och lärande

Kontakt