Föreläsningar och seminarier SUHF-webbinarium: Forskningsetiska utmaningar i skuggan av covid-19

2020-09-04 13:00 - 15:00 Add to iCal
Annan

Covid-19-pandemin påverkar hela vårt samhälle, inklusive forskningen. Medan viss forskning får draghjälp av medial uppmärksamhet, riktade forskningsanslag och snabbspår för etikprövning, så försvåras annan forskning genom att planerade studier inte längre kan genomföras eller att forskningsområdet nedprioriteras.

Sammantaget bidrar pandemin till att pressen ökar i en ofta redan pressad miljö och detta aktualiserar en rad forskningsetiska utmaningar. Webbinariet syftar till att belysa sådana utmaningar och strategier för att hantera dem.

Webbinariet är gratis men föranmälan krävs senast den 30 augusti via formuläret på webbsidan.

Länken för deltagandet mejlas ut till de anmälda.