Föreläsningar och seminarier Stockholm Public Health Lectures: Ungdomsarbetslöshet och hälsa under pandemin

2021-03-24 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online Online via Zoom

Institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till nästa tillfälle i föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures som kommer att hållas online. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Kollage av tre bilder. Första bilden: En vy av Sthlm, den andra en folksamling, den tredje en föreläsningssal.
Foto: Lasse Skog och iStock.

Arbetslöshet är en viktig riskfaktor för ohälsa. Den pågående pandemin påverkar samhället, inklusive ekonomin och arbetsmarknaden på ett genomgripande sätt. Pandemins eventuella effekter för ungas inträde på arbetsmarknaden är därför en stor folkhälsofråga. Föreläsningen kommer att ge översikt av vad vi vet om detta fenomen idag, diskutera konsekvenser av ungdomsarbetslöshet och möjliga åtgärder. Vi kommer också att diskutera vad detta kommer att innebära för lagstiftare och välfärdsaktörer under pandemin.

Föreläsare

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Diskussionsdeltagare

  • Anton Lager, dr i folkhälsovetenskap vid institutionen för global folkhälsa och enhetschef på CES vid Region Stockholm.
  • Theo Bodin, docent i arbets- och miljömedicin vid institutet för miljömedicin och ST-läkare på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.

Moderator: Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet och verksamhetschef på CES vid Region Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig för att delta i webbinariet den 24 mars. Möteslänken för att ansluta till Zoom-webbinariet skickas ut till anmälda deltagare.

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och med internationellt ledande experter. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Kontakt

Emma Thorell Samordnare