Föreläsningar och seminarier Stockholm Public Health Lectures: Så kan förebyggande insatser användas för att öka hälsan bland unga

2020-02-13 15:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med institutionen för global folkhälsa, bjuder in till en föreläsningen "Using Prevention Science to Guide Community Action". Temat är programmet ”Communities That Care” och vilka insatser som kan vända utvecklingen bland unga.

Välkommen till Stockholm Public Health Lectures den 13 februari!

Om föreläsningens tema: Svenska ungdomar står inför stora utmaningar. Självmord, diagnostiserade neuropsykiatriska tillstånd, cannabis-bruk och skolmisslyckanden har till exempel ökat under senare år. Trenderna är särskilt tydliga hos ungdomar i utsatta områden och/eller med utländsk bakgrund. Insatser för att vända utvecklingen är angelägna.

Programmet ”Communities That Care” (CTC) har visats kunna främja hälsa och prosocialt beteende hos unga. Föreläsningen hålls av CTC:s grundare, David Hawkins, och är ägnad en diskussion om hur de negativa trenderna i ungas hälsa och välbefinnande kan vändas. Region Stockholms Fredrik Lindencrona medverkar. 

Föreläsare: 

  • J. Davis Hawkins, PhD, Emeritus Endowed Professor of Prevention, Social Development Research Group, School of Social WorkUniversity of Washington

Diskussionsdeltagare: 

  • Fredrik Lindencrona, med dr, projektledare, Strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm.
  • Jan Jönsson (L), Stockholm stads socialborgarråd.

Moderator:Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi vid institutionen för global folkhälsa vid KI och verksamhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 februari på folkhalsoguiden.se/stockholm-public-health-lectures7

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och med internationellt ledande experter. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Kontakt

Cecilia Magnusson Adjungerad professor