Föreläsningar och seminarier Stockholm Public Health Lectures: "Diverging trends in premature mortality in the new world"

2019-05-14 15:00 - 16:30 Add to iCal
Annan Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Institutionen för folkhälsovetenskap, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till föreläsningen "Diverging trends in premature mortality in the new world: winners and losers". Anmäl dig senast den 6 maj.

Temat för föreläsningen är den ökande dödligheten i delar av den amerikanska befolkningen.

Föreläsare och innehåll

Medellivslängden sjunker i den vita amerikanska befolkningen. Mönstret är uppseendeväckande och markerar ett tydligt trendbrott efter decennier av ökad överlevnad i västvärlden.

Föreläsningen tar upp orsaker och potentiella lösningar till detta nya folkhälsofenomen, dess betydelse för det politiska läget i USA och konsekvenser för Europa och Sverige.

Föreläsare:

  • Dr Amy Berrington de González, Branch Chief and Senior Investigator, The National Cancer Institute, Bethesda, USA, forskaren bakom vetenskapliga rapporter om den nya folkhälsotrenden i bl.a. den ansedda tidskriften The Lancet
  • Docent Andreas Bergh, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och kolumnist i Dagens Nyheter

Moderator: Cecilia Magnusson, Professor i folkhälsoepidemiologi, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och verksamhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Anmäl dig senast den 6 maj

Anmäl dig senast maj den 6 maj via formuläret på folkhalsoguiden.se

Avanmälan

Om du har anmält dig, men får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig genom att skicka ett mejl till folkhalsoguiden.slso@sll.se

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Tillfällena är populärvetenskapliga och hålls av ledande experter.

Föreläsningarna hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Dokument

Kontakt

Cecilia Magnusson Adjungerad professor