Föreläsningar och seminarier Stockholm Public Health Lectures: Att gå från evidens till praktik - När har vi tillräcklig evidens?

2020-11-04 15:00 - 17:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

Institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till nästa tillfälle i föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures som kommer att hållas online. Temat för föreläsningen är spänningsfältet mellan forskningsresultat och folkhälsoinsatser.

Kollage av tre bilder. Första bilden: En vy av Sthlm, den andra en folksamling, den tredje en föreläsningssal.
Foto: Lasse Skog och iStock.

Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur vi avgör när vi har tillräcklig evidens för att genomföra folkhälsointerventioner och olika ansatser för att implementera evidensbaserade förebyggande metoder. Tillfället kommer att hållas på engelska.

Föreläsare

  • Zili Sloboda, President vid ”Applied Prevention Science International”, utbildad inom
    medicinsk sociologi vid New York University och i psykisk hälsa och epidemiologi vid
    Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.
  • Gregor Burkhart, ansvarig för preventiva insatser vid ”European Monitoring Centre for
    Drugs and Drug Addiction European” (EMCDDA). Burkhart har även utvecklat databaserav evidensbaserade program och utvärderingsverktyg

Moderator: Maria Rosaria Galanti, adjungerad professor i epidemiologi vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Anmälan

Anmäl dig för att delta i webbinariet den 4 november. Möteslänken för att ansluta till Zoom-webbinariet skickas ut till anmälda deltagare.

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och med internationellt ledande experter. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Kontakt

Emma Thorell Samordnare