Föreläsningar och seminarier Stockholm Public Health Lecture: Public Health in a time of population ageing, What do we know about the health of the oldest old?

2023-12-05 14:30 - 16:30 Add to iCal
Annan Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, 112 21 Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med institutionen för global folkhälsa, bjuder in till nästa seminarium i serien Stockholm Public Health Lectures.

Stockholm Public Health Lectures
Foto: Lasse Skog och iStock.

Vi lever allt längre och de äldre äldre utgör en snabbt växande del av befolkningen. Historiskt sett är personer över 85 år en grupp med stor sjukdomsbörda och komplexa vårdbehov. Det innebär att en, i grund och botten, positiv utveckling också kan innebära utmaningar för samhället.   

Den här föreläsningen handlar om folkhälsan bland de allra äldsta – hur den ser ut i dag, har förändrats över tid och kan komma att se ut i framtiden. Vi kommer också att prata om vad god hälsa innebär vid en hög ålder, som ofta präglas av samsjuklighet och funktionsnedsättning.   

Vi kommer få ta del av den senaste forskningen om folkhälsan bland de äldre äldre, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Dessutom presenteras huvudfynden från en nyligen publicerad rapport om hälsan och livsvillkoren bland personer över 85 år i Stockholms län. 

Presentationerna följs av en paneldiskussion med inbjudna gäster. Det kommer också finnas möjlighet för publiken att ställa frågor till experterna. 

Föreläsare:

  • Kaare Christensen, professor i epidemiologi och föreståndare för Dansk center for aldringsforskning, Syddansk universitet.
  • Stefan Fors, docent i folkhälsovetenskap, forskare vid KI och handläggare vid CES, Region Stockholm samt författare till rapporten "Hur mår de allra äldsta i Stockholms län?"

Pandeldeltagare: Meddelas inom kort.


Obs - Seminariet hålls på engelska.  

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga och med internationellt ledande experter. Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls en till två gånger per termin.

Kontakt

Emma Thorell Samordnare
+46852483329