Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Studentens lärande i VFU

2024-03-20 till
2024-05-02 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

Upplägg och kursdatum

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 20 mars, kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 2 maj, kl. 13.00-16.00   

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp), se Stepping stone-kurser.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone; Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmälan dig till Studentens lärande i VFU.

Välkommen med din anmälan!

Kursledare

Kontakt

För frågor om ansökan och antagning: Evianne Larsson.