Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning HT22

2022-10-04 till
2022-11-15 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 4 oktober kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 15 november, kl. 13.00-16.00 

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp), se Stepping stone-kurser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone; Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

(Obs! Nytt namn från hösten 2021. Tidigare namn på kursen; Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning. En veckas heltidsstudier)

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmälan senast 19 september via: Anmälan till stepping stone Studentens lärande i VFU.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Veronica Balkefors

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt