Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-17 13:00 till
2022-03-24 16:00 Add to iCal
Annan

Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kursen ska också stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 17 februari, kl. 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 24 mars, kl. 13.00-16.00  

För att delta i denna kurs behöver du ha gått "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Anmälan

Anmäl dig till Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Katarina Rolfhamre Adjungerad adjunkt