Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU - i kommunal verksamhet

2024-04-23 till
2024-05-21 Add to iCal
Campus Flemingsberg S111, Alfred Nobels allé 23

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunal verksamhet i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                                     

Förkunskaper

För Stepping Stone "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Kursträffarna sker fysiskt på något av Karolinska Institutets campus i Solna. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.                                    

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.  

Kursträffar

  • Kursträff 1: 23 april kl. 09.00-16.00
  • Kursträff 2: 21 maj, kl. 13.00-16.00

Anmälan

Anmäl dig här till Pedagogiska grunder för handledning i VFU - handledare i kommunen.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Malin Sellberg
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp) se information på UoLs hemsida

Kontakt

Malin Sellberg Pedagogisk Utvecklare