Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU

2024-02-01 till
2024-03-07 Add to iCal

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Kursen bedrivs helt online i din egen takt, utan obligatoriska träffar. Kurs innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och en verksamhetsanknuten examinationsuppgift som lämnas in mot slutet av kursen.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Välkommen med din anmälan!

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kursledare

Profile image

Annika Botes

Klinisk Handledare

Kontakt

För frågor om ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson.