Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2023-09-07 till
2023-10-10 Add to iCal
Online Zoom

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Kursen bedrivs helt online i din egen takt, utan obligatoriska träffar. Kurs innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, och en verksamhetsanknuten examinationsuppgift som lämnas in mot slutet av kursen.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Annika Botes Klinisk handledare
08-524 82534