Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2023-02-02 till
2023-03-09 Add to iCal
Online Zoom

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Kursen bedrivs helt online i din egen takt, utan obligatoriska träffar. Kursen är uppbyggd i avsnitt med olika teman där asynkrona diskussioner med övriga kursdeltagare kring mindre uppgifter förekommer. Kursen examineras med en lärarbedömd inlämningsuppgift där även diskussion med kollegor ingår.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Annika Botes Klinisk handledare
08-524 82534