Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Metod - Peer learning och IPL i VFU

2024-10-08 till
2024-11-12 Add to iCal

Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och interprofessionellt lärande och hur de kan användas under VFU.

Kursen har bytt namn och ersätter tidigare Stepping stone-kurserna "Peer learning" och "Interprofessionellt lärande". Kursinnehållet är delvis ändrat med syfte att deltagare ska få kunskap inom båda metoderna. Omfattningen är densamma.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg och kursdatum

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kursträff 1: 8 oktober (heldag, campus)
  • Kursträff 2: 12 november (eftermiddag, Zoom) 

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd "Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (tidigare namn: Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontakt

Kursledare: Katarina Rolfhamre
Antagning, kursintyg: Evianne Larsson