Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2021-04-06 till
2021-05-05 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård. Kursen är helt nätbaserad.

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Arbetsformer

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen.

Kursdatum

Kursstart: 6 april
Kursavslut: 5 maj (deadline inlämning).

Förkunskaper

För Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till nätbaserad Introduktion till handledning och lärande i VFU.

Sista dag för anmälan: 22 mars 2021.

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Åsa Olsson Adjungerad adjunkt