Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2023-09-26 till
2023-11-07 Add to iCal
Online

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Kursen består av två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Kursen syftar till att öka förståelsen om den interprofessionella pedagogiska processen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 26 september, kl 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 7 november, kl 13.00-16.00

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone; Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning. (Obs! Nytt namn sedan höst 2021. Tidigare namn på kursen; Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning. En veckas heltidsstudier).

Anmälan 

Anmäl dig till Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning senast 12 september.

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping Stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp).

Kontakt