Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis och livslångt lärande HT22

2022-12-08 till
2023-01-26 Add to iCal
Online

Syftet är att kursdeltagaren ska tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.
Kursen ska också stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Datum

 

  • Kurstillfälle 1: 8 december kl 13.00-16.00   
  • Kurstillfälle 2: 26 januari 2023 kl 13.00-16.00

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone: CIA och livslångt lärande, krävs godkända Stepping stones; Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning ( fr ht21 Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning), Studentens lärande i VFU eller Problemorienterat lärande i VFU, Bedömning och återkoppling i VFU, Pedagogisk metod (IPL i VFU, Casemetodik eller Peer learning i VFU).  

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till CIA och livslångt lärande senast 25 november 2022.

Kontaktpersoner

Kursledare: Helena Brodin
Ansökan och antagning: Evianne Larsson
Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Helena Brodin Adjunkt