Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis och livslångt lärande

2021-12-09 till
2022-01-26 Add to iCal
Online

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 9 december 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 26 januari 2022, 13.00-16.00

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod. Att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Förkunskaper

För att delta i "Stepping stone: CIA livslångt lärande" krävs godkända Stepping stones-kurser: Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning (från ht21 Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning), Studentens lärande i VFU eller Problemorienterat lärande i VFU, Bedömning och återkoppling i VFU, Pedagogisk metod (IPL i VFU, Casemetodik eller Peer learning i VFU). Se Stepping stone-kurser.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Stepping stone: Critical Incident Analysis och livslångt lärande senast 15 november 2021.

Kontaktpersoner

Kursledare: Jenny Flygare

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Jenny Flygare Forskare