Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis (ht24)

2024-12-05 till
2025-01-23 Add to iCal
Online

I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis (CIA) som metod.

Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg och kursdatum

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kursträff 1: 5 december (Zoom)
  • Kursträff 2: 23 januari 2025 (Zoom)

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp.

Förkunskaper

För att delta i denna kurs krävs godkända Stepping stones-kurser:

  • Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning (tidigare "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning")
  • Studentens lärande i VFU eller Problemorienterat lärande i VFU
  • Bedömning och återkoppling i VFU
  • Pedagogisk metod (IPL i VFU)
  • Casemetodik eller Peer learning i VFU)

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontaktpersoner

Kursledare: Helena Brodin
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson