Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Bedömning och återkoppling i VFU

2024-09-19 till
2024-10-24 Add to iCal

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg och kursdatum

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kursträff 1: 19 september kl. 13:00-16:00 i zoom
  • Kursträff 2: 24 oktober kl. 12:30-16:30 fysisk träff

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd "Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (tidigare namn: Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontakt

Kursledare: Jenny Flygare
Antagning, kursintyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser