Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning HT23

2023-10-24 till
2023-11-30 Add to iCal

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursens upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 24 oktober, kl. 13.00 – 16.00
  • Kurstillfälle 2: 30 november, kl. 12.30 – 16.30  (detta tillfälle är fysisk träff)

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning (Tidigare namn: Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmälan till Stepping Stone Bedömning och återkoppling i VFU senast 10 oktober.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare

Profile image

Jenny Flygare

Forskare

Ansökan, antagning och intyg

Evianne Larsson

Utbildningshandläggare

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Jenny Flygare Forskare