Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning HT22

2022-10-19 till
2022-11-29 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 19 oktober kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 29 november kl.12.30-16.30 

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone; Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

(Obs! Nytt namn fr ht21. Tidigare namn på kursen; Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning. En veckas heltidsstudier)

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmälan till Stepping Stone Bedömning och återkoppling i VFU senast 5 oktober

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Jenny Flygare

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Dokument

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Jenny Flygare Forskare