Intern kurs och fortbildning Statlig arbetsrätt

2021-10-19 10:00 - 15:00 Add to iCal

En översikt av den statliga arbetsrätten med nedslag i olika delar som i valda delar berör högskolesektorn. Målet är att ge kursdeltagarna en djupare förståelse för regelsystemet kring arbetsrätten som är relativt komplext och i vissa delar saknar lagreglering.

Målgrupp

HR på institutionerna.

Innehåll

  • Vad är arbetsrätt?
  • Den statliga värdegrunden
  • Arbetsskyldigheten
  • Att anställa
  • Bisysslor, omställning/arbetsbrist (kort)
  • Uppsägning personliga skäl, avsked, disciplinansvar m.m.

Kursledare

Johan Widenberg och Catalina Pacef, jurister på förhandlingsenheten, HR-avdelningen.