Konferenser och symposier State of the Art Covid-19: webbaserat vetenskapligt möte

2020-12-15 12:30 till
2020-12-16 17:00 Add to iCal
Online

"State of the Art Covid-19" är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuder Svenska Läkaresällskapet med samarbetspartners på ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Delta till rabatterat pris

Registrera dig till rabatterat pris.

Det vetenskapliga programmet består av föredrag av inbjudna föreläsare, som kommenteras av en moderator och inbjudna experter. Dessutom planeras parallella seminarier, också de med inbjudna föreläsare, moderatorer och experter som kommenterar föredragen. Samtliga planerade programpunkter är korta, 20-30 minuter, med efterföljande diskussion för att passa det webbaserade formatet. Åhörare kommer kunna ställa frågor via chat-funktion. Föredragen och seminarierna kommer vara tillgängliga för registrerade deltagare under tre månader efter mötets avslutande. Dessutom kommer abstrakt presenteras i form av postrar och muntliga föredrag.

Varje dag avslutas med paneldiskussion, första dagen med temat vetenskapsjournalistik och andra dagen med dialog mellan professionsföreträdare och företrädare för myndigheter och politiker.

Sidfot med logotyper för samarbetspartners för webbmötet State of the Art Covid-19