Föreläsningar och seminarier ST-Examination: Samaa Al Sayegh

2022-11-09 13:30 - 14:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Konrad, Alfred Nobels allé 8, Huddinge
bild på Samaa Al Sayegh

Universitetstandvårdens
Specialistklinik vid
Karolinska Institutet
inbjuder till
examensföreläsning med
efterföljande mingel

Titel

Tuggning under käkmuskelsmärta

ST-tandläkare i bettfysiologi

Samaa Al Sayegh

Handledare

Malin Ernberg Karolinska Institutet
Nikolaos Christidis  Karolinska Institutet

Kontakt

Malin Ernberg Professor/Övertandläkare