Föreläsningar och seminarier ST-examination för Sabrina Svedjevik

2023-02-24 13:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA 8, plan 9, von Behring
porträttbild på Sabrina Svedjevik
Sabrina Svedjevik Foto: N/A


Specialistkliniken orofacial medicin, inbjuder till föreläsning med efterföljande mingel i samband med Sabrinas examination till specialist i orofacial medicin.

Ämne: ”Oral kronisk Graft-versus-Host Disease”

Välkommen!

O.S.A. senast 20 februari till karin.garming.legert@ki.se